PUHVI-KOE JA SIIHEN ILMOITTAUTUMINEN 18.12 MENNESSÄ

Miten ilmoittaudut vapaa-ehtoiseen puheviestinnän valtakunnalliseen PUHVI-kokeeseen?


Julkisesti