OPISKELIJOIDEN MYÖHÄSTYMISET OPPITUNNEILTA


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille