LYSEONPUISTON LUKION POISSAOLOSÄÄNNÖSTÖ - HUOMAA ERITYISESTI KOODIVIIKON POISSAOLOT!

LYSEONPUISTON LUKION POISSAOLOSÄÄNNÖSTÖ               

Poissaolot ja kurssin arvostelematta jättäminen

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla. Opiskelu lukiossa on tiivistä ja poissaolot vaikeuttavat merkittävästi opiskelua ja kurssien suorittamista. Huomattava poissaolojen määrä voi johtaa kurssien arvostelematta jättämiseen. Myös kursseilla vaadittujen erillisten tehtävien laiminlyönti voi johtaa keskeytymiseen ja arvostelematta jättämiseen. Kurssin keskeytymisen ja arvostelematta jättämisen yhteydessä opiskelijaa kuullaan ja tarvittaessa tieto välitetään opiskelijalle ja/tai huoltajalle Wilma-viestillä.

Kaikkien poissaolojen syy on selvitettävä. Alaikäisen opiskelijan puolesta selvityksen antaa hänen huoltajansa. 18 vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolonsa itse, elleivät opiskelija, huoltaja ja koulu ole toisin sopineet. Selvitys on tehtävä Wilman kautta välittömästi.  Wilmassa valitaan toinen kahdesta vaihtoehdosta: sairauspoissaolo tai luvaton poissaolo. Luvaton poissaolo on selitettävä tarkemmin kohdassa lisätietoja. Kun poissaolon syy on hyväksyttävä, opettaja muuttaa sen luvalliseksi.

Tiedossa olevista yksittäisistä poissaolotunneista on kerrottava kurssin opettajalle etukäteen. Opiskelija on itse vastuullinen ottamaan selvää poissaolotuntien tehtävistä ja aiheista.

 

Ennakolta tiedossa olevaan poissaoloon (esim. edustustehtävät ja kilpailumatkat) on pyydettävä lupa etukäteen: yksi oppitunti kurssin opettajalta ja yksi koulupäivä ryhmänohjaajalta. K-päivän osalta on sovittava kurssin opettajan kanssa kuinka tarvittavat opinnot ja näytöt suoritetaan. Pitempiin poissaoloihin pyydetään lupa apulaisrehtorilta, rehtorilta tai IB-koordinaattorilta.

Työssäkäyntiä varten ei poissaololupaa anneta. Lomamatkat tulee järjestää koulun lomien aikana.

 

Sairastumisesta koodiviikon aikana ilmoitetaan kurssin opettajalle ennen koetta Wilma-viestillä. Kouluun palatessa toimitetaan kurssin opettajalle huoltajan, lääkärin tai terveydenhoitajan allekirjoittama todistus sairastumisesta, jotta opiskelijan oikeus osallistua uusintakokeeseen säilyy.