Opiskeluterveydenhuolto tiedottaa, kesäsulku 5.-25.7.2021

Tiedote Opiskeluterveydenhuollon kesäsulusta


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille