Tiedote huoltajille oppivelvollisuuden laajenemisesta


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle