ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENTEEN REITTEIHIN JA AIKATAULUIHIN MUUTOKSIA 12.11.2018 ALKAEN

ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENTEEN REITTEIHIN JA AIKATAULUIHIN MUUTOKSIA 12.11.2018 ALKAEN


Rovaniemen paikallisliikenteen aikatauluihin ja reitteihin tulee muutoksia 12.11.2018 alkaen. Uudet
aikataulut on sovitettu nykyistä paremmin koulujen ja opiskelu- ja työpaikkojen alkamis- ja
päättymisaikoihin. Uudet aikataulut on laadittu myös siten, että jatkoyhteys Ruokasenkadulla linjalta
toiselle onnistuisi entistä useammassa tapauksessa.
Suurin osa reittimuutoksista johtuu Ounaskosken sillan avaamisesta liikenteelle. Suurin osa Ounasvaaran
puolelle ulottuvista paikallisliikenteen linjoista ja vuoroista siirtyy kulkemaan Jätkänkynttilän sijaan
Ounaskosken sillan kautta. Ounaskosken sillan avaaminen muuttaa linjojen 3, 5, 9 ja 10 reittejä.
Ounasvaaran puolelle kulkevista linjoista ainoastaan linjan 6 reittiin ei tule muutoksia. Muista syistä
reittimuutoksia on tehty linjoille 1, 3 ja 14.
Aikataulumuutoksia on tehty linjoille 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ja 14.
Uudet aikataulut ja reittikartat on julkaistu Rovaniemen paikallisliikenteen eli Linkkarin verkkosivuilla
osoitteessa linkkari.fi. Sivuilta löytyy yksityiskohtaiset tiedot uusista aikatauluista ja reiteistä.
Talviaikataulut löytyvät keskiviikkona 7.11.2018 myös Uusi Rovaniemi -lehdestä, josta ne voi ottaa talteen.
Aikatauluvihkoja saa näillä näkymin viimeistään 9.11.2018 alkaen palvelupiste Osviitasta kaupungintalolta,
Matkahuollosta sekä paikallisliikenteen linja-autoista.


Reittimuutokset
Linjaan 1 on lisätty arkipäiville (ma-pe) reittiosuus Vennivaara – Ylikylä. Linjan 1 pääte- ja lähtöpysäkki on
arkisin Aatenharjuntien/Metsämansikan risteyksessä. Linjan 1 pääte- ja lähtöpysäkki on arkisin sama kuin
linjalla 2. Linjoja 1 ja 2 ajetaan samoilla autoilla. Kun linjan 1 auto tulee päätepysäkille Aatenharjuntiellä, se
jatkaa välittömästi linjana 2 keskustaan. Vastaavasti linjan 2 tullessa Aatenharjuntien päätepysäkille se
jatkaa välittömästi linjana 1 Ylikylän kautta keskustaan. Reittimuutoksen jälkeen Ylikylästä ja Vennivaarasta
pääsee arkisin kulkemaan keskustaan ja takaisin nykyistä useammalla vuorolla joko suoraan tai
Vennivaaran/Ylikylän kautta. Osalle kouluvuoroja reittimuutos tarjoaa Vennivaaran koululaisille suoran
yhteyden Ylikylän koululle ja takaisin.
Lauantaisin linja 1 ajaa entistä reittiä Ylikylän ja Ruokasenkadun välillä.
Linjan 3 reitti on muuttunut Lapinrinteellä sekä keskustan ja Pöykkölän välillä. Linja 3 ajaa Lapinrinteeltä
Talvitien kautta Kairatielle ja keskustaan. Samalla linjan pääte- ja lähtöpysäkki siirtyy kadun toiselle puolelle
Lapinrinne/Risutie-risteyksessä. Keskustasta linja siirtyy kulkemaan Pöykkölään Ounaskosken sillan kautta.
Linjan 5 keskustan ja Ounasrinteen välinen reitti siirtyy kulkemaan Ounaskosken sillan kautta.
Linjan 9 kaikki Lapin keskussairaalan kautta kulkevat vuorot ajetaan Ounaskosken sillan kautta. Vuorot,
jotka eivät käy Lapin keskussairaalalla, ajetaan edelleen Jätkänkynttilän kautta.
Linja 10 ajaa kaikki vuorot Ounaskosken sillan kautta.
Linjan 14 aamun kaksi ensimmäistä vuoroa klo 7.00 ja 8.00 Muurolasta keskustaan ajavat Marttiinintien
kautta. Reitti kulkee Koivikkotieltä Pappilantien, Marttiinintien ja Alakorkalontien kautta Isoaavantielle,
josta se kulkee keskustaan normaalireittiä. Marttiinintielle on lisätty pysäkki Pappilantien puoleiseen
päähän. Reittimuutos mahdollistaa Pappilantien loppupään asiakkaiden nykyistä aikaisemman pääsyn
aamulla keskustaan kouluun ja työpaikoille sekä ehtimisen vaihtoyhteyksille Ruokasenkadulla.

https://linkkari.fi/Reitit-ja-aikataulut